fbpx

[Konkurs] Drake Distillery: wygraj kieliszki degustacyjne

Kilkakrotnie przybliżałem Wam już na blogu Drake Distillery, jeśli jeszcze nie znacie tego producenta, przeczytajcie Drake Distillery: po owocach ich poznacie, recenzję cOVIIdówki, wódki z truskawek, porównanie destylatów – z aronii i czarnej porzeczki, czy wywiad z Krzysztofem Kaczorem, właścicielem.

Tym razem, zapraszam Was do prostej zabawy, w której możecie wygrać znakomite kieliszki degustacyjne OVII.

Kieliszki OVII Konkurs

Kieliszki OVII – nagroda w konkursie

Co trzeba zrobić?

 • Obserwuj profil 40procent.pl w serwisach Facebooki/lub Instagram.
 • Dodaj ciekawy komentarz pod postem konkursowym:
  • Odpowiedz na pytanie: Z którym z Twoich znajomych chciałbyś spotkać się na wspólnej degustacji i dlaczego?
  • Nie musisz oznaczać znajomych w komentarzu, ale jeśli to zrobisz – pomożesz w promocji bloga.
 • Czekaj na rozstrzygnięcie. Wyniki najpóźniej w poniedziałek, 21 marca.

Czas na umieszczanie komentarzy konkursowych macie od teraz do soboty, 20 marca, do godz. 20:00.

Powodzenia!

Szczegółowy regulamin poniżej.

 1. Postanowienia ogólne

1.1 Organizatorem konkursu jest Operator serwisu 40procent.pl, Marcin Młodożeniec prowadzący działalność gospodarczą pod adresem ul. Baildona 20D/15, 40-115 Katowice, mail: 40procent@40procent.pl, zwany dalej „Organizatorem”.

1.2 Konkurs jest organizowany od 18.03.2021 do piątku, 20.03.2021 do godziny 20:00. Zasady konkursu: uczestnik wykonuje zadanie konkursowe, opisane w poście konkursowym opublikowanym na profilu 40procent.pl na Instagramie (https://www.instagram.com/40procent.pl/) i Facebooku (https://www.facebook.com/LepszaStronaWodki).

1.3 Zadanie, polega na opublikowaniu komentarza pod wskazanym przez Organizatora Postem Konkursowym umieszczonym w serwisie Instagram lub Facebook, na profilach w/w profilach 40procent.pl.

1.4 Zwycięzca, wyłoniony przez Jury konkursu otrzyma zestaw dwóch kieliszków do degustacji z logotypem OVII.

1.5 Nagroda zostaną wysłane pocztą lub Paczkomatem InPost na podstawie danych przekazanych przez Zwycięzcę, do lokalizacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.6 Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy Instagram i Facebook ani z nimi związany.

1.7 Instagram i Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników w związku z niniejszym konkursem.

 1. Uczestnictwo w konkursie

2.1 Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne.

2.2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w regulaminie.

2.3 Osoby biorące udział w konkursie jednocześnie oświadczają, że są pełnoletnie. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

2.4 Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu w całości.

2.5 Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie.

2.6 Uczestnictwa w konkursie i praw, i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

2.7 Uczestnik musi, w momencie rozstrzygnięcia konkursu, należeć do grona Obserwujących profil https://www.instagram.com/40procent.pl/ i/lub profil https://www.facebook.com/LepszaStronaWodki.

2.8 Aby należeć do grona Obserwujących należy posiadać lub założyć konto na portalu społecznościowym instagram.com lub Facebook wyszukać profile 40procent.pl dostępne odpowiednio pod linkami https://www.instagram.com/40procent.pl/ i https://www.facebook.com/LepszaStronaWodki oraz kliknąć „Obserwuj”).

2.9 Każdy uczestnik może dodać tylko jeden komentarz konkursowy. W przypadku dodania większej liczby komentarzy, pod uwagę zostanie wzięty ten, który został dodany jako pierwszy.

 1. Przebieg i warunki udziału w konkursie

3.1 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego (dodanie komentarza w pod wskazanym postem na Instagramie i/lub Facebooku). Wygrywa osoba, której komentarz zostanie oceniony jako najciekawszy.

3.2 Treść zadania konkursowego: Napisz w komentarzu pod postem: Z którym z Twoich znajomych chciałbyś spotkać się na wspólnej degustacji i dlaczego?

3.3. Zadanie konkursowe można wykonać od momentu publikacji postu do 20.03.2021, do godz. 20:00.

3.4. Uczestnik zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów przeprowadzenia konkursu.

3.5 Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania nagród oraz może podjąć decyzję o nieprzyznaniu nagrody żadnemu uczestnikowi konkursu, jeśli nie uzna żadnej odpowiedzi za satysfakcjonującą.

 1. Zasady wyłaniania i ogłoszenia zwycięzców

4.1. Laureatem konkursu zostanie osoba, której odpowiedź będzie uznana za najciekawszą.

4.2 Laureata wybierze komisja konkursowa na czele której stanie Marcin Młodożeniec w ciągu maksymalnie 2 dni od zakończenia konkursu

 1. Wyniki, nagrody i prawa do komentarzy

5.1 Wyniki zostaną ogłoszone nie później niż 22.03.2021 w osobnym poście lub relacji (story) konkursowym, zamieszczonym na stronie: https://www.instagram.com/40procent.pl/ i https://www.facebook.com/LepszaStronaWodki

5.2 Nagrodzony Uczestnik/Użytkownik zostanie „otagowany” (oznaczony) w treści posta lub relacji (story) (nazwa użytkownika z serwisu Instagram lub Facebook).

5.3 Laureat zostanie poproszony, w prywatnej wiadomości na Instagramie o podanie adresu pocztowego lub numeru paczkomatu i innych danych niezbędnych do nadania przesyłki. Podany adres lub paczkomat musi być adresem z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Po realizacji wysyłki, dane Laureata zostaną usunięte z bazy 40procent.pl.

5.4 Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, naruszających niniejszy Regulamin, a także Uczestników którzy prowadzą działania sprzeczne z prawem lub z dobrymi obyczajami, a w szczególności w treści zadania, zamieszczają komentarze (opisy) zawierające treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające bądź sugerujące naruszenie prawa, moralności lub dobrych obyczajów, godności lub praw osób trzecich, w tym w szczególności zawierające elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, tytoniem, godzące w odczucia religijne, jak również treści o charakterze komercyjnym (reklama), a ponadto treści, które w inny sposób naruszają obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin.

5.5. Zwycięzca otrzyma w nagrodę – zestaw kieliszków do degustacji od Drake Distillery z nadrukiem logo marki OVII.

5.6 Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową.

5.7 Laureaci nie nabywają prawa do nagrody, jeżeli nie spełnili któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika konkursu danych, służących do identyfikacji, a także za wszelkie niezgłoszone Organizatorowi zmiany tych danych.

 1. Postępowanie reklamacyjne

6.1 Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać mailowo na adres: 40procent@40procent.pl. Jeśli reklamacje dotyczą przebiegu, należy je składać od dnia ogłoszenia o konkursie do 14. dnia od daty zamknięcia konkursu. Reklamacje dotyczące jakości nagród należy składać w terminie 30 dni od dnia odbioru nagrody. Reklamacje Rozpatrywanie reklamacji będzie miało miejsce w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

 1. Ochrona danych osobowych

7.1 Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1. niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację nazwy użytkownika w Instagramie oraz imienia i nazwiska uczestnika – jako zwycięzcy konkursu. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.

 1. Postanowienia końcowe

8.1 W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

Powrót

Bądź na bieżąco!

obserwuj lub polub